MediYoga – Terapeutisk session

MediYoga är en svenskutvecklad medicinsk och terapeutisk yogaform som är utforskad, beprövad och som används reguljärt inom svensk hälso- och sjukvård. MediYoga är reglerad, kvalitetssäkrad och metodiserad. Utövandet karaktäriseras av daglig dosering under given tid genom praktiserande av en kombination av medveten andning, mjuka lugna rörelser, koncentrationstekniker, avslappning och meditation. MediYoga kan utföras liggande eller sittande och kräver inga förkunskaper. Alla kan utöva på sin individuella nivå. Du behöver inte vara sjuk för att använda MediYoga som verktyg/träningsform utan kan med fördel skapa en bättre hälsa, harmoni och välmående i vardagen även som frisk.

Det råder idag ingen tvekan om att yoga och meditation ger ett flertal positiva medicinska effekter. Inom svensk forskning på MediYoga har resultaten visat goda effekter på bl.a. stress, rygg-, hjärt- och sömnproblem, högt blodtryck, smärta, oro och ångest. Du kan ta del av forskningen på http://www.mediyoga.se under ”Forskning”.

Under en MediYoga Terapeutisk Session går vi gemensamt igenom din situation genom ett terapeutiskt samtal där vi utifrån ett medicinskt och holistiskt perspektiv försöker identifiera orsaker och samband vid rådande obalanser. Målsättningen med sessionen är att du ska få en ökad förståelse och ett individuellt upplägg på en nivå så att du själv kan träna hemma för att påverka din egen självläkning och balans.

Nybesök, enskild session MediYoga, 90 min.
Boka detta besök först även om du provat yoga tidigare. I denna del lägger vi stor del av tiden på samtalet för att kartlägga orsaker och obalanser som påverkar/-at din hälsa och ditt välbefinnande. Utifrån detta görs en individuell bedömning utifrån dina behov och förutsättningar. Du får med dig råd och ett personligt träningsupplägg som du kan börja praktisera.

Kostnad: 1.200:-

Återbesök, enskild session MediYoga, 60 min.
Vi rekommenderar återbesök ca. 3-4 veckor efter den första sessionen för att gå igenom hur det har fungerat med den självständiga yogaträningen. Eventuella frågor och funderingar tas upp och diskuteras såväl som fördjupning i utförandet och dess effekter. Utifrån detta görs en justering av upplägget och ev. kompletteringar. Beroende på hur du själv tar till dig träningen avgör du själv om och hur många återbesök du behöver.

Kostnad: 600:-

Känn dig mer än välkommen. Du bokar din tid via miahsyoga@outlook.com alternativt här.