Yoga på arbetsplatsen är ett sätt att förebygga ohälsa och minska sjukskrivningar.

Är du intresserad av yoga på din arbetsplats? Maila intresseanmälan till miahsyoga@outlook.com för samtal kring hur vi på bästa sätt kan skapa ett flöde på just din arbetsplats.