Kvinnomisshandel

Jag vill prata om upplevelser. Jag vill skriva om misshandel. Jag vill prata om kvinnomisshandel.

Under veckan träffade jag en vän. Det var ett tag sedan jag träffade henne ”på riktigt” och samtalet vi hade kom att handla om något av det svåraste som finns. Kombinationen skam, skuld och smärta. Kvinnomisshandel.

Det finns många olika typer av smärta. Du har säkert upplevt en handfull av olika sorters smärta under det liv du har levt, och det vad just vad vårt samtal handlade om. En specifik typ av smärta. Hjärtesorg. När du behandlas illa av den person vars uppmärksamhet betyder allra mest för dig, är reaktionen i hjärnan liknande samma reaktion som utsöndrar fysisk smärta. Med andra ord, det gör vansinnigt ont.

Det finns inga genvägar om du under lång tid blir illa behandlad av din partner. Det spelar ingen roll om du psykiskt blir utsatt för mental misshandel eller om du fysiskt blir slagen, relationen kommer inte förändras och alla emotioner du upplever är verkliga.

Misshandel börjar ofta med psykiskt våld, till exempel kritiska och nedsättande kommentarer, som gör att kvinnan slutar tro på sig själv. Sedan kan det fysiska våldet komma som en fortsättning.

Gaslighting är en form av psykisk misshandel där information förvrängs, förvanskas eller utelämnas eller där falsk information presenteras med avsikten att få offer att tvivla på sina egna minnen, uppfattning och sinneshälsa. Det kan variera från att förövaren endast förnekar ett begånget övergrepp till att iscensätta bisarra händelser med avsikten att desorientera ett offer.

Verbal misshandel är det första steget till att fysiskt slå. Och det gör ont. Det gör fruktansvärt ont. I detta finns en mängd olika känslor som gör att lämnandet av förövaren försvåras. Du upplever antagligen skam, och känslan skam är ingenting att ta lätt på. Inte heller är det en enkel sak att ta sig igenom känslan skuld. Andra upplevelser du antagligen känner är förnedring, pinsamt, att det är pinsamt och skämmigt. Kanske känner du att du är galen, att det faktiskt är dig det är fel på och inget annat, men nej. Det är aldrig ditt fel. Det är aldrig ditt fel.

Jag vill skrika ut det. Skaka om världen med orden DET ÄR ALDRIG DITT FEL.

Allt det du känner är starkt. Men det är aldrig ditt fel. Aldrig.

Telefonnummer till Kvinnojouren i Göteborg är 0738 – 47 97 12

Telefonnummer till Kvinnofridslinjen är 020- 50 50 50