Det unika i varje individ

Jag kan med glädje presentera att jag under fyra söndagar i september kommer leda Familjeyoga i Mölndal.

Fyra söndagar med start vecka 35 den 4/9

För stora och små. En person som är hur ung eller gammal som helst tillsammans med ett barn. Barnet är 3-11 år och alla är med och yogan efter sina förutsättningar.

Kom och yoga tillsammans med ditt barn, kanske vännens barn eller ditt barnbarn?

Ta med dig en vuxen, ditt syskon eller bästa vännens kusin och gläds åt en fantasifull resa igenom fantasins värld där samhörigheten och gemenskapen stärks.

Vi följer en saga och gör tillsammans enkla rörelser som inspirerats av klassiska yogapositioner.

Ring eller maila för att reservera din plats. Begränsat antal platser.

Namaste

miahsyoga@outlook.com

facebook.com/miahsyoga

Tel 070-217 5150

Varför Barnyoga?

Barnyoga lär och övar våra barn i att acceptera och ”stå ut” i stillheten. Detta görs genom att använda lek och därigenom vägleda barnet i fantasi under handledning i aktiva klassiska yogapositioner (asanas).

Önsvärt är att samma barngrupp får öva samma flöde vid 8-10 tillfällen. Precis som när vi vuxna provar på en ny sport eller fysisk aktivitet krävs det en tid även då ett barn låter sin kropp anpassa sig till det nya rörelsemomentet.  Repetition ger trygghet och kunskap. Trygghet och kunskap ger egenvärde och god självkänsla.

Barnyoga behövs för att våra barn ska få ökad självkänsla.

Vi arbetar även aktivt med andetaget under varje tillfälle. Barn andas naturligt och perfekt precis som det är menat att kroppen ska andas, men ju äldre vi blir desto svårare får vi att andas just naturligt. Vi automatiserar ett felaktigt andetag och har en tendens att förvärva blockeringar och hinder. Blockering i andetaget skapar stress.

Inom Barnyoga lär vi oss andas medvetet och hur vi ska använda andetaget som ett redskap för att hantera stress och oro.

Barnyogans huvudsakliga syfte är att öka barnets medvetande om sig själv, sin kropp och sin inre värld.

Steg 1 Barnyoga

Steg 1 inom Barnyoga är gjord och jag letar efter en härlig grupp med barn att göra min hemläxa på.  Det är en fantastisk känsla att förvärva redskap om att medvetet andas, att hålla en öppen nyfikenhet inåt och att använda yogans språk i en lekfull fantasivärld.

If every 8 year old in the world is taught meditation, we will eliminate violence from the world within one generation” Dalai Lama.