Barnyoga är inte klassisk yoga. Det är en resa in i fantasins värld.

Genom lek och med sagor vägleds barn att upptäcka yogans värld. Vi håller fokus på andetaget och övar oss på att uppmärksamma vad det är som faktiskt händer i kroppen när vi gör olika rörelser. Barnet övar på sikt upp sin kroppsmedvetenhet vilket bidrar till ökad självkänsla.

Rörelserna vi utför är baserade på klassiska yogapositioner (asanas) samtidigt som vi hela tiden håller fantasin nära genom den för gruppen utvalda sagan.

Det som skiljer Barnyoga från andra gymnastiska övningar är andetaget. Vid varje tillfälle vi träffas så övar vi oss på minst en andningsövning.

Barnyogans huvudsakliga syfte är att öka barnets medvetande om sig själv, sin kropp och sin inre värld.

Barnyogans fokus är att med lekfulla rörelser skapa inre balans och trygghet genom att öka medvetenheten kring det egna värdefulla, naturliga jaget.


”If every 8 year old in the world is taught meditation, we will eliminate violence within one generation” Dalai Lama